På bakgrunn av at det foreligger ny områdeplan for Melhus sentrum ønsker partene Melhus kommune og Melhustunet AS (org.nr. 91800472) å reforhandle gjeldende utbyggingsavtale mellom partene.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres derfor oppstart av nye forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Melhustunet AS og Melhus kommune. Ny avtale vil avløse allerede inngått utbyggingsavtale vedtatt av Melhus kommune.

Avtalen gjelder utbygging av nødvendig infrastruktur i forbindelse med utbygging av Melhustunet gnr./bnr. 91/108 og 91/112. Avtalen gjelder også innbetaling av anleggsbidrag for å tilfredsstille rekkefølgekrav gitt i områdeplan for Melhus sentrum.

Spørsmål vedrørende avtalen kan rettes enhet for Arealforvaltning ved Guri Vik, telefon 993 85 932 eller guri.vik@melhus.kommune.no.