Ditt bidrag er viktig!

 • Savner du tilrettelagte arenaer for å spille konsert eller revy?
 • Lurer du på hva som finnes av støtteordninger?
 • Savner du gode råd om arrangementsgjennomføring eller hvordan du starter opp et band?
 • Lurer du på hva biblioteket eller kulturskolen holder på med?
 • Har du meninger om hvordan kommunen bør tilrettelegge for kulturaktiviteter?
 • Eller har du kanskje noe på hjertet om hva du liker med kulturlivet i Melhus?

Nå har du sjansen til å fortelle dette til oss!

Hva er en kulturplan?

En kulturplan skal

 • Gi et langsiktig grunnlag for kommunens arbeid og rolle innen kulturfeltet
 • Si noe om hvilke prioriteringer Melhus kommune skal gjøre de kommende årene
 • Kartlegge status og behov innen det offentlige, det frivillige og det profesjonelle kulturlivet i kommunen
 • Sammenfatte hvilke føringer som ligger til grunn for kommunens rolle innen kultur

Dette spør vi deg om:

Eksempel på spørsmål vi ønsker at du som innbygger, kulturaktør og bruker av kultur i Melhus kan svare på: 

 • Hva mener du er viktig i et godt lokalt kulturliv?
 • Hva mener du kommunen bør bidra med og prioritere?
 • Hva kan du eller din organisasjon bidra med?
 • Hva kan kultur bidra med for at Melhus skal være en attraktiv kommune å bo og/eller jobbe i?

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med rådgiver Anne Sørtømme, telefon 971 97 156 eller per e-post

Send inn dine innspill: 

Via vårt digitale spørreskjema.

Eller du kan sende dem inn per e-post, eller per post: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus. Merkes med "Kulturplan".