Alle, både private og lag/organisasjoner, kan sende inn innspill til plandokumentet.

Hensikten med planen

Dette er den første kulturplanen som er utarbeidet for Melhus kommune. Den skal gi et langsiktig grunnlag for kommunens arbeid og rolle innen kulturfeltet. Kulturvirksomhet er en lovpålagt oppgave for kommunene i Norge, og dette er nedfelt i Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd fra 2007 (kulturloven). Gjennom kulturloven har kommunene et oppdrag i å både drifte og tilrettelegge for ulike kulturtilbud.

Innspill eller merknader sendes:

E-post
Post: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus
Merkes: "Innspill til kulturplan"

Frist: 11. april

Vedlegg:

Kulturplan 2023-2033 (PDF)
Kunnskapsgrunnlag - vedlegg til Kulturplan 2023-2033 (PDF)