Korsvegen legekontor har vært stengt i forbindelse med den pågående pandemien. Nå gjenåpner legekontoret.

Det er pasientene som står på lista til legen med driftsavtale på Korsvegen legekontor (Rune Skjesol), som nå får et tilbud ved Korsvegen legekontor. Tidligere hadde to fastleger driftsavtale på Korsvegen, men den ene av dem sluttet i juni i år.

En legesekretær vil være stede på Korsvegen hver onsdag.

Det kan bli en fast åpningstid på legekontoret etter hvert, men dette må vi se an.