Folkehelseinstituttet anslår i en ny risikovurdering at det er sannsynlig at covid-19-pandemien vil vokse utover høsten og vinteren, men det er usikkert hvor stor denne bølgen vil bli.

En oppfriskningsdose vil beskytte mot alvorlig sykdom selv om den i mindre grad beskytter mot å bli smittet.

Hvem kan få koronavaksine?

Folkehelseinstituttet anbefaler høsten 2022 oppfriskningsdose nr. 2 (også kalt dose 4) med koronavaksine til følgende risikogrupper:

 • Personer 65 år og eldre, og sykehjemspasienter
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdom
 • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Gravide

Se utfyllende informasjon hos Folkehelseinstituttet om vaksine til disse gruppene.

De som har fått en ny oppfriskningsdose i sommer/høst er ikke anbefalt ytterligere doser per nå.

Dersom du ikke er i en av disse gruppene, har du for øyeblikket ikke tilbud om oppfriskningsdose 2. Hvis dette endrer seg, vil vi informere om det.

Forutsetninger for oppfriskningsdose

Alle i risikogruppene kan bestille oppfriskningsdose dersom disse forutsetningene er oppfylt:

 • Det bør ha gått minimum fire måneder siden forrige dose.
 • Anbefalingen om å ta oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått koronainfeksjon. Du anbefales da å vente minst tre måneder etter gjennomgått koronainfeksjon.

Oppfriskningsdosen som tilbys nå vil for de fleste være dose 4, mens for enkelte med alvorlig svekket immunforsvar vil dette være dose 5.

For ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom vil det være dose 3 eller dose 4 om de har alvorlig svekket immunforsvar.

Praktisk informasjon

 • Vaksinen er gratis
 • Du kan ta vaksinen på Apotek 1 Melhus eller på legekontor i Melhus for de som har fastlege i kommunen

Oppfriskningsdose 1 (også kalt dose 3)

Du kan få oppfriskningsdose 1 (også kalt dose 3) dersom du:

Ikke vaksinert før?

Hvis du ikke har fulgt koronavaksinasjonsprogrammet, men ønsker å vaksiner deg nå, kan du gjøre det, så lenge du

 • er over 18 år, og ønsker dose 1 og 2.
 • er mellom 12-17 år, og ønsker dose 1 og/eller 2.
 • er mellom 5-11 år, og ønsker dose 1 og/eller 2.

Alle over 16 år kan ta kontakt med Apotek 1 Melhus eller din fastlege i Melhus kommune for å avtale tid.

Alle under 16 år kan kontakte helsestasjonen eller fastlege i Melhus kommune.

Vaksiner som brukes i Melhus

 • Til grunnvaksinering i koronavaksinasjonsprogrammet benyttes vaksinene Comirnaty fra Pfizer, Spikevax fra Moderna (ved forespørsel), og Nuvaxovid fra Novavax (ved forespørsel)
 • Til oppfriskningsvaksinering i koronavaksinasjonsprogrammet benyttes ny vaksinevariant Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 fra Pfizer.