Kommunevåpenet er tegnet av Halvard Trætteberg, og ble godkjent ved kongelig resolusjon i november 1979: «På rød bunn en gul knestående bueskytter».

I heraldikken skal ikke menneskeskikkelser fremstille en bestemt person. Heraldisk sett er derfor bueskytteren bare å oppfatte som en mannsskikkelse. For Melhus vil motivet imidlertid ha en helt spesiell betydning; Motivet skal henspille på Einar Tambarskjelve fra Melhus, berømt som høvding og bueskytter ved Olav Tryggvasons side i slaget ved Svolder.

Våpenet er et symbol på utøvelse av offentlig myndighet, og er juridisk forbeholdt Melhus kommune. Som utgangspunkt er det kun kommunens folkevalgte organer, administrasjon og enheter som kan bruke kommunevåpenet.

Ta kontakt med med IKT- og serviceseksjonen v/kommunikasjonsenheten for å få tilgang til nedlastbare, høyoppløselige filer.