Planen skal ta stilling til de langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Kommuneplanens samfunnsdel.pdf

Vi er i gang med forarbeidet som kreves for å jobbe fram neste kommuneplanens samfunnsdel, fra perioden 2021 til 2033.