Planen skal ta stilling til de langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Gjeldende plan

Kommuneplanens samfunnsdel.pdf

Ny plan under utarbeidelse

Ny versjon av kommuneplanens samfunnsdel og ny arealstrategi er under utarbeidelse.

28. juni 2023 ble forslag til ny plan lagt ut på høring. Frist for innspill til planen er 3. september 2023.