Planen skal ta stilling til de langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Her kan du lese kommuneplanens samfunnsdel.pdf