Kommunestyret i Melhus kommune erklærte klimakrise og naturkrise i 2019. Erklæringen har dannet grunnlag for utarbeidelse av en ny miljøplan. Den forrige miljøplanen ble utarbeidet i 2004.

Rådmannen har utarbeidet et forslag til kommunedelplan for miljø og naturmangfold med kunnskapsgrunnlag, mål og tiltak.

Formannskapet i Melhus kommune vedtok 16. mai å legge ut planen på høring og offentlig ettersyn.

Dette er et planforslag. Kommunen skal bearbeide planen som følge av innspill vi får fra statlige myndigheter, interesseorganisasjoner og innbyggere. Etter bearbeiding vil vi legge frem planen til endelig politisk behandling etter sommeren.

Du kan komme med innspill til planforslaget frem til 3.7.23. Innspill sender du til postmottak@melhus.kommune.no.

Last ned forslag til kommunedelplan for miljø og naturmangfold.