Vegens totale lengde, samt antall husstander, avgjør om vegen er berettiget tilskudd. 

Du kan fylle ut søknadsskjema her og lese reglene for tildeling av tilskudd her

Søknadsfrist er 1. mai 2019.   

Søknad sendes:
E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Post: Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Tilskuddet beregnes etter at det er trekt fra en egenandel på 200 m. pr. husstatand på den totale veglengden. Der allmennheten benytter motorisert ferdsel i en viss utstrekning, for eksempel i utfartssammenheng, kan det søkes om et ekstra tilskudd som tildeles uavhengig av egenandel. Dette gjør du også i skjemaet over.

 

 

 

Illustrasjonsfoto: pixabay/Free-Photos