Dette vil avta gradvis utover lørdag kveld da kommunen nå tapper ned høydebassenget noe for så å fylle det opp igjen, og deretter redusere klormengden i forhold til det nivået vi har ligget på de senere dagene.

Vannet er trygt å drikke selv om det smaker noe klor.