God sikt er en forutsetning for at det skal være trygt å ferdes på vegene. Busker, hekker, annen vegetasjon og gjerder som hindrer sikt, er ofte plassert på private eiendommer langs vegene.

Som grunneier har du selv ansvaret for å opprettholde fri sikt langs eiendommen og i egen avkjørsel. Det betyr at du må klippe hekk, busker og trær slik at alle trafikantene har god sikt. Dette vil bidra til å øke trafikksikkerheten.

I praksis betyr dette:

  • Busker og trær på din eiendom skal ikke skal vokse ut over fortau og vei.
  • Ved kryss og avkjørsler skal hekker og busker ikke være høyere enn en halv meter.
  • Hekker, busker og trær må ikke skjule vegmerking, trafikkskilt, gatenavnskilt, gatebelysning eller annet veiutstyr.

Se flere detaljer om siktkravene hos Statens vegvesen

Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlige hekker?

Hvis vi ser eller blir varslet om hekker, busker eller trær som vokser utover eiendomsgrensen din og utgjør en fare for trafikksikkerheten, tar vi kontakt med deg. Du får da en frist til å klippe det som er trafikkfarlig.

Hvis du fortsatt ikke klipper, kan Melhus kommune i ytterste konsekvens klippe for din regning og risiko.

Hvis du ikke kan klippe selv, kan du ta kontakt med en entreprenør som kan gjøre jobben for deg.

Kommunens hekker og busker

Vi gjør vårt beste for å holde orden i eget hus. Men det kan hende at også vi trenger å bli påmint at vi bør klippe vegetasjon langs veier og fortau vi eier.

På tjenesten Meld feil! – Melhus kommune (eller på appen med samme navn) kan du melde fra om hekker og busker vi bør klippe. Du kan også melde fra om andre feil på veinettet.   

Mange av veiene i kommunen tilhører Statens vegvesen eller Trøndelag fylkeskommune. Varsler du oss om feil på disse veiene, sender vi varslet videre til dem.

Slik blir du kvitt hageavfallet

Du kan levere hageavfall gratis på en av gjenvinningsstasjonene i kommunen; Hofstad, Lundamo og Korsvegen. Se mer informasjon på remidt.no.