Kirkens Bymisjon etablerer seg nå på Melhus med konseptet de kaller Skattkammeret. Det er en utlånsentral med forskjellig idretts- og friluftsutstyr, som er gratis å leie.

– Formålet med en utlånssentral er å tilrettelegge for at alle barn og unge skal få muligheten til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av økonomi og andre ressurser. Vi er veldig glade for at en solid aktør som Kirkens Bymisjon etablerer seg her på Melhus, sier ordfører Einar Gimse-Syrstad. 

Gratis utlån av fritidsutstyr

Kirkens Bymisjon er opptatt av betydningen inkludering og fellesskap har for den enkeltes livskvalitet og utvikling. Spesielt når det gjelder barn og unge er det derfor viktig at prislappen for å delta i ulike aktiviteter ikke blir et hinder.

– Vi ser at etter en lang periode med pandemi og dyrtid er det flere som sliter i hverdagen. Flere barn og unge står i fare for falle utenfor både organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter. Vi ønsker derfor med vårt konsept Skattkammeret, som er en gratis utlånssentral for fritidsutstyr, å gi alle barn og unge et tilbud så mange steder som mulig, sier Gunhild Holten, seksjonsleder i Kirkens Bymisjon.

– At vi nå kan etablere et Skattkammer i Melhus i samarbeid med Melhus kommune og Sparebank 1 SMN, er vi utrolig glade for! Vi håper dette vil bli tatt godt imot, og at det vil inspirere til utvikling av enda flere aktiviteter og tilbud i kommunen, sier Holten.

– Muligheter for alle

I 200 år har SpareBank 1 SMN stått på lag med folk, bedrifter og lokalsamfunn. Nå går banken inn med 2 millioner kroner til Skattkammeret på Melhus.

- Gjennom 200 verdifulle år har vi vært en del av Midt-Norge og bidratt til utviklingen av lokalsamfunnene her. Siden banken fortsatt er eid av samfunnet, vil vi gjennom samfunnutbyttet fortsette å støtte folk og organisasjoner som gjør en forskjell for regionen vår. Sammen har vi skapt verdier i 200 år, det skal vi fortsette med! sier Are Sørum Langås, banksjef Trøndelag sør i SpareBank 1 SMN.

– Vi har valgt å støtte Kirkens Bymisjon og prosjektet Skattkammeret. Skattkammeret vil bidra til et mer inkluderende samfunn gjennom å gi det enkelte barn eller ungdom mulighet til å prøve ut aktiviteter og bli kjent med de som driver den, og være en brobygger for den enkelte inn i en aktivitet som de mestrer. Det å skape muligheter for alle er noe vi, og Kirkens Bymisjon, brenner for, sier Sørum Langås. 

Dette skal utlånssentralen gjøre: 

  • Tilby/formidle gratis utlån av sports- og fritidsutstyr til barn og unge, samt i enkelte tilfeller til deres foresatte 
  • Veilede og hjelpe barn, unge (og familier) inn i organiserte eller uorganiserte aktiviteter 
  • Være en lokal kunnskapsbank om eksisterende fritidstilbud for barn og unge 
  • Tilby/arrangere aktuelle kurs og aktiviteter for barn og unge – gjerne utvikle aktiviteter i samarbeid med barn /unge. 
  • Tilrettelegge i eget tiltak for relasjonsbygging og tilhørighet ved å skape en trygg sosial arena. Å følge barn/unge inn i en aktivitet kan ta tid og krever kompetanse, kunnskap og godt samarbeid underveis.

Om Kirkens Bymisjon

– Kirkens Bymisjon jobber med å avdekke urett, lindre nød og skape håp. Dette gjør vi på ulike måter rettet mot mange ulike målgrupper, men fellesnevneren er at alle skal oppleve at de blir møtt med respekt, rettferdighet og omsorg. For å lykkes med dette er vi avhengige av gode støttespillere i samfunnet rundt oss, både når det gjelder økonomi og ikke minst den frivillige innsatsen til innbyggerne i de kommunene vi opererer i. Sammen gjør vi en forskjell for mange mennesker i vårt eget lokalsamfunn! sier Holten.

Om SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN er en av Norges største regionale sparebanker, og nesten 40 % av banken eies av lokalsamfunnet. Derfor går også en rettmessig andel av overskuddet tilbake til samfunnsnyttige formål. Banken deler ut samfunnsutbytte til organisasjoner og gode tiltak i Midt-Norge, og bidrar til å gjøre regionen til et bedre sted å bo for alle.