Årsaken til at vi stenger kantina er økende smitte i samfunnet, både av covid-19 og andre luftveissykdommer. Den økte smitten fører i neste omgang til en generelt krevende bemanningssituasjon i pleie- og omsorgsektoren, som gjør at vi har behov for å kunne omdisponere ansatte til andre oppgaver.

Også tilbudet ved Hølonda vil bli redusert.