Kommunens postliste er en offentlig journal med oversikt over inn- og utgående dokumenter. Fram til 31. oktober 2021 viste postlista informasjon fra de tre siste månedene. Fra og med 1. november 2021 er offentlig journal tilgjengelig i to år. 

Slik ber du om innsyn

Alle kan be om innsyn i kommunens saksdokumenter. Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil vi sladde disse før du eventuelt får innsyn i dokumentet. Opplysninger om noens personlige forhold er alltid taushetsbelagte.

Vi stiller ingen krav til hvordan du framsetter et innsynskrav, og det er mulig å søke om innsyn direkte i postlisten. Det gjør du ved å trykke på dokumentet og knappen «Søk om innsyn i dokumentet».

Innsyn i styreverv og posisjoner

For å sikre åpenhet som verv og roller i kommuner, skal alle folkevalgte og ledere registrere og oppdatere sine styreverv og posisjoner.

Se opplysninger i kommunesektorens organisasjon (KS) sitt styrevervregister.

Vi gjør oppmerksom på at registrerte opplysninger ikke er oppgitt med dato, og dermed kan være tidligere verv personen har hatt.

Valg

Møteprotokoll fra valgstyret i Melhus publiseres på valgresultat.no.

Lover om innsyn og personvern

Under finner du linker til nettsiden lovdata.no med lover knyttet til rettigheter og krav for dokumentasjon, innsyn og behandling av opplysninger.