Melhus kommune har inngått utbyggingsavtale med Gauldal Utbygging AS angående utbyggingen av Brekktrøa/Sollia (Plan-ID 2019001). 
Avtalen ble godkjent av Melhus formannskap 25.06.24 i sak 77/24.

Avtalen kan leses her

Har du spørsmål om avtalen? 
Ta kontakt med kommunen på e-post: postmottak@melhus.kommune.no
Merk henvendelsen med saksnummer 2023/435.