Kurset skjer mandag og tirsdag 23. og 24. september på Mære landbruksskole.

Kurs mot godkjennelse

Kurset passer for gårdbrukere og –eiere som har planer om å starte et Inn på tunet-tilbud, og som ønsker å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Matmerk. Med godkjennelse kan du bruke navn og logo fra Matmerk, som vil signalisere kvalitet på ditt tilbud.

I tillegg til dette fokuserer også kurset på at tilbudet også må tilpasses markedet du er i, og at det må være forutsigbart.

Kurset går over to hele dager, og deltakerne må regne med å måtte jobbe litt utover kvelden den første kursdagen. Her ser du Facebook-arrangementet for kurset

Klare mål for kurset

Dette er målene for kurset, ifølge Mære landbruksskole:

• Tilbyder, kjøper og bruker skal være sikre på at kvalitet og trygghet på gården er ivaretatt på best mulig måte
• Få god kjennskap til Matmerk sitt kvalitetssystem for «Inn på tunet». Kunne bygge opp og bruke kvalitetssystemet som dokumentasjons- og arbeidsverktøy
• Få økt kunnskap om systematisk HMS-arbeid, og få dekket krav om opplæring i HMS
• Få kunnskap om ulike Inn på tunet- konsept, hvilke tjenester kan man levere og hvilke krav som stilles
• Få økt bevissthet om marked og kjøpsadferd hos kundene
• Få kunnskap om prissetting og kontraktskriving, forretningsmodell og organisering
• Ha god forståelse av etiske og moralske utfordringer ved eget tilbud, og bevissthet på egen rolle
• Være klar for revisjon og godkjenning fra Matmerk etter kurset

Frist for å melde seg på er lørdag 7. september. Du finner mer informasjon og melder deg på her.

 

Illustrasjonsbilde: Mære landbruksskole