I henhold til plan- og bygningsloven kapittel 17 kunngjøres det at Melhus kommune starter opp forhandlinger med Nordic Estate AS om utbyggingsavtale i tilknytning til framtidig reguleringsplan for Drammensvegen 64 i Melhus (planid. 2016026).

Utbyggingsavtalen skal blant annet beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, friområder, mv.) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene om utbyggingsavtale kan sendes til:

e-post: postmottak@melhus.kommune.no,
post: Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus.

Vennligst henvis til saksnr. 18/3662.