Melhus kommune og Skaun kommune har felles barneverntjeneste. Begge kommunene bruker fagsystemet Visma Familia, der feilen har oppstått.

- Vi har satt på ressurser innen IT og barnevern og gått gjennom våre systemer og logger for å finne ut om vi er berørt av feilen i dette fagsystemet. Etter gjennomgangen er det ikke noe som tyder på at vi har avvik som har berørt barns mulighet til å få ivaretatt sine bistandsbehov, sier IT-sjef Geir Wormdal i Melhus kommune.