Ansatte fra Verdal kommune besøkte Idrettsveien bofellesskap onsdag 28. september. Tema var appen Nyby, som kobler frivillige opp mot personer som trenger å få utført småjobber og ærender. En engasjert og motivert gjeng var samlet da appen ble presentert. 

Tom Arve Heggem som bor i bofellesskapet fortalte om at Nyby gir ham meningsfylte oppgaver i hverdagen. Det å være til nytte for andre gir ham mye. 

Fra Verdal kommune var det med både virksomhets- og avdelingsledere fra hjemmetjenesten, bo- og aktivitet, psykisk helsetjeneste og rus, samt verneombud og tillitsvalgte, i tillegg til prosjektleder for Nyby Verdal. 

Vi har nylig tatt i bruk Nyby til en ny tjeneste: "Egnet bolig for fremtiden". Her besøker skolerte frivillige innbygere i Melhus og går gjennom tilstanden i boligene deres, for å kartlegge hva som trengs å gjøres slik at folk kan bo hjemme så lenge som mulig. Dette er en tjeneste vi setter i gang i løpet av høsten. 

Har du lyst til å bidra som frivillig? Eller trenger du kanskje noen til å hjelpe deg med noen småting? Les mer om Nyby her