Alkovettorganisasjonen Av-og-til sier følgende: «Det er ikke alltid tryggest på hjemmebane. Derfor trenger vi gode støttespillere i idretten.» 

Trygge voksne som ser barna

Minst 90 000 barn har en forelder som har misbrukt alkohol det siste året, ifølge Folkehelseinstituttet. Av-og-til ser mot idretten som en god arena for nettopp disse barna. Her kan barna dyrke sine interesser og bli møtt av trygge voksne, som kan se at de trenger en ekstra klem, oppmerksomhet eller kanskje litt praktisk bistand. 

Den sterke filmen med Ine og hennes lillebror som møter en trygg voksen på håndballtrening, har fått mye oppmerksomhet. Du kan se den her.

Av-og-til-kommune

Melhus kommune inngikk høsten 2018 et samarbeid med Av-og-til, og bidrar sammen med dem for å spre informasjon om et sunt alkoholvett. Melhus kommune ved rustjenesten har sendt informasjonsmateriell til alle idrettslagene i kommunen, og til kommunens idrettsråd. Les mer om vårt samarbeid her

Les mer om Av-og-til her