- Det som er spesielt med dette prosjektet er at vi i tillegg til elsparkesykler får teste elsykler. Det blir spennende å se om folk i Melhus tar de i bruk, sier Kjartan Løvaas, rådgiver på plan i Melhus kommune.
   
Melhus kommune setter egne rammer for hvordan syklene kan brukes i kommunen. Slik vil det bli i Melhus:
 
Nedsatt hastighet i områder hvor mange ferdes
Programmert kjøreforbud ved skoler, barnehager, kirkegårder og kunstgressbaner.
Syklene er tilgjengelige hele døgnet
Det er etablert egne parkeringssoner. Godkjente parkeringssoner finner du i TIER sin egen app.  
18 års aldersgrense
 

Forbudssoner, hastighetsbegrensning og parkeringsområder kan justeres underveis i prosjektet dersom det blir behov for det.

Slik bruker du en sykkel

For å bruke elsyklene og elsparkesyklene trenger du TIER-appen. Der finner du kart som viser tilgjengelige sykler i nærheten av deg. For å starte turen må du låse opp sykkelen i appen. Når du er ferdig, parkerer du sykkelen trygt slik at den ikke er til hinder for andre. Parker gjerne i en parkeringssone. Vi oppfordrer til bruk av hjelm som følger med hjelmboksen på kjøretøyene. Disse er gratis å låse opp og bruke. 

 

Hvor kan jeg bruke sykkelen?

Du vil til enhver tid finne oppdatert kart i TIERs app som viser hvor du har lov til å sykle. Dersom du sykler ut av eller parkerer utenfor godkjent sone, kan dette medføre ekstra kostnad.
 

Rapportere feilparkering

Melhus kommune oppfordrer alle til å parkere syklene trygt og forsvarlig. Syklene skal ikke stå til hinder eller ulempe for andre. Dersom du kommer over en feilparkert sykkel, kan du melde fra om dette i appen Feilparkering eller i TIERs egen app
 

Kontakt TIER om du har spørsmål

Dersom det oppstår problemer med TIERs app eller sykler, må du kontakte TIER. Kontaktinfo til Tier ligger på deres nettsider.
 
Les mer om mikromobilitetsprosjektet på ATB sine nettsider.

 

Nedenfor ser du hvordan du tar i bruk elsyklene som nå plasseres ut i Melhus: