– Gjennom byvekstavtalen Miljøpakken kan vi få økonomisk støtte til å utbedre snarveier i tettstedene våre. Slike tiltak kan gi stor nytte, men relativt sett koste lite. Snarveier bedrer også trafikksikkerheten, sier ordfører Einar Gimse-Syrstad i Melhus kommune.

Så langt har vi utbedret tre snarveier med nytt dekke og belysning. 

– En god snarvei skaper smarte og effektive forbindelser i nærmiljøet for dem som går. Hvis vi får flere til å gå framfor å kjøre bil, er det bra for både helsa og miljøet, sier Egil Johannes Hauge, leder enhet plan i Melhus kommune.

Tips oss om snarveier som trenger opprustning

I årene framover skal vi utbedre flere snarveier i tettstedene våre. For å få til gode prosjekter og prioritere dem som gir størst nytte, skal vi kartlegge potensielle snarveier på en systematisk måte. 

Våre planleggere kjenner ikke til alle snarveier i Melhus kommune. Nå trenger vi din hjelp til å registrere dem. Kjenner du til en snarvei som er i dårlig stand, for eksempel at den er gjengrodd, gjørmete eller mørk, hører vi gjerne fra deg.

Send inn ditt forslag på e-post til Amalie Anshus Berg.

 • Kort beskrivelse av snarveien, inkludert hvor den er
 • Hvis mulig angi adresse eller stedsangivelse i kart, samt bilde(r).

Har utbedret snarveier

De siste to årene har vi utbedret disse tre snarveiene:

1. Flå skole/Lykkjvegen

 • Lengde: 80 meter
 • Tidsbesparing for gående: Ca. 4 min
 • Pris: 265 690 kroner
 • Ferdig høsten 2023

2. Svingen/Åkerløkkvegen «Runebakken» (Lundamo)

 • Lengde: 60 meter
 • Tidsbesparing for gående: Ca. 4-8 min (avhengig av hvor man går)
 • Pris: 280 000 kroner
 • Ferdig høsten 2023

3. Darres veg/Stabells veg (Varmbu)

 • Lengde: 85 meter
 • Tidsbesparing for gående: Ca. 1-3 min (avhengig av hvor man skal)
 • Pris: 185 054 kroner
 • Ferdig høsten 2022

Anleggstjenester AS utførte graving/grusing i alle tre prosjektene. On Energi AS leverte lysanleggene. Melhus kommune sto for prosjektering. Prosjektene er finansiert av Miljøpakken.

Best mulig for flest mulig

Universell utforming legger i utgangspunktet begrensninger på hvor kraftig stigning nye veier kan ha. Når vi skal bedre kvaliteten på en snarvei, må ikke dette nødvendigvis skje etter kravene til universell utforming. Det viktige er at det finnes alternative trasevalg med universell utforming i nærheten.