• Barn i alderen 0 – 16 år med ulike vansker i forhold til opplæring
  • Voksne over 21 år med spesielle opplæringsbehov/behov for spesialundervisning ved voksenopplæring, som er bosatt i kommunen.

PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder både førskolebarn, barn i grunnskolen og voksne med spesialpedagogisk behov.