Fylkesmannen i Trøndelag opplever at stadig flere tar kontakt for å skaffe seg informasjon og se på mulighetene for å etablere en blomstereng. Les om det her.

Bra for pollineringen

Det er en positiv utvikling, da blomsterenger er viktige næringskilder for insekter som står for pollinering. Og som kjent er det en artsgruppe som er truet, og som vi er veldig avhengig av at består. 

Hvordan kan du lykkes? 

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har laget en brosjyre som viser hvordan du kan lykkes med å etablere en blomstereng. Les den her

Kontaktperson hos Fylkesmannen er Marie Uhlen Maurset: 
E-post: fmtlmum@fylkesmannen.no
Telefon: 7416 8065 / 481 79 936

 

Illustrasjonsfoto: Pixabay.com/Lee_seonghak