Tiltakene som barneverntjenesten setter inn skal velges ut fra hva barnet trenger, og hvordan man tror situasjonen best  kan løses for den enkelte.

Barneverntjenesten i Melhus prioriterer tiltak som skal bidra til å styrke foreldres evne til å gi god omsorg.
Barneverntjenesten kan fatte vedtak om at foreldre skal  få hjelp og støtte fra familieveiledere som har kompetanse i å veilede på ulike problemområder, som for eksempel samspillsvansker og atferdsvansker.

Les mer om:

Foreldreveiledning

Livet kan i perioder by på utfordringer for oss alle. I slike perioder kan det være godt å rådføre seg med fagfolk. Barneverntjenesten kan tilby ekstra støtte til familien.

Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar imot barn når de biologiske foreldrene av ulike årsaker ikke kan ta vare på det.

Plassering i fosterhjem brukes som tiltak innenfor barnevernet.

Her finner du mer informasjon dersom du vurderer å bli godkjent som fosterhjem:

Barne- ungdoms og familiedirektoratet
www.fosterhjem.no
Norsk Fosterhjemsforening