PP-tjenesten er kommunens og fylkeskommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i førskolealder og i skole. 

Våre rådgivere er utdannet innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, rådgivning og logopedi.

Lovverk om PP-tjenesten

Tjenesten er hjemlet i Opplæringslovens §5-6 og §5-7 og er kommunens sakkyndige og rådgivende instans til spesialundervisning i skolen (§5-1) og spesialpedagogisk hjelp i barnehagen(§5-7). Opplæringsloven finner du på lovdata.no

Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å kunne legge opplæringa bedre til rette for elever med spesielle behov.

Tjenesten kan også bidra med kompetanseutvikling til barnehager.