Utvalg for helse, oppvekst og kultur har vedtatt at navnene Lenamælsbrua og Gamle Kvålsvegen sendes på offentlig høring.

Last ned:

Høringsuttalelser sendes til:

Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus

Eller til: postmottak@melhus.kommune.no.

Frist 9. desember.

Ang. høringsuttalelser følger det av Stadnamnloven §6 at det kun er lokale organisasjoner som har rett til å uttale seg om navn som de har særlig tilknytning til. I tillegg har grunneiere og festere rett til å uttale seg om skrivemåten av navn på egen eiendom eller festeeiendom.

Les mer om stedsnavnloven.

Spørsmål rettes til kulturrådgiver Anne Sørtømme, tlf. 97197156.