Brua ligger på fylkesveg. Fylkeskommunen velger navn og vedtar skrivemåte på fylkeskommunale anlegg.

Før fylkeskommunen gjør vedtak har kommunen rett til å uttale seg, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. Fylkeskommunen ønsker at Kartverket reiser navnesak på deres vegne.

Last ned brev fra Kartverket til Melhus kommune om bakgrunn og videre saksgang.

Melhus kommune sender nå saken på lokal høring. Frist for å komme med innspill i saken er 2. desember.

Send innspill til postmottak@melhus.kommune.no eller i ordinær post til

Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus.

Bakgrunn

I forbindelse med at Melhus kommune har vedtatt adressenavnet Gimsbruvegen, ønsker kommunen at det blir reist navnesak på brunavnet som ligger til grunn.