Årsaken til dette er ikke smittesituasjonen ved den enkelte skole, som på Flå skole, men høyt elevfravær og utfordringer med å organisere et godt tilbud til elevene etter gjeldende smittevernregler, jfr. gult nivå i trafikklysmodellen. Med hjemmeskole for de eldste barna frigjør man ressurser og rom til å kunne drifte på gult nivå for de yngste barna. 

1.-4. trinn skal driftes på gult nivå i samsvar med nasjonale retningslinjer.  

De nasjonale tiltaksnivåene gjelder foreløpig i fire uker. Det betyr at skoler og SFO åpner på gult nivå på nyåret.  

Barnehagene i kommunen skal driftes på gult nivå.