- Målet med jobbmessen er å bidra til at flyktninger får muligheten til å komme ut i arbeidslivet. Det å være i arbeid gir god språktrening samtidig som det bidrar til at flyktninger blir integrert i samfunnet vårt og får et godt liv, sier næringsrådgiver i Melhus kommune, Signy Overbye.

Jobbmessen ble en suksess. Her kan du lese mer om arrangementet og hvem som deltok.