Det meldes nå om rådyrspor i skiløyper, brøyta veier og boligområder. Rådyrene som bor nært folk er ekstra utsatte for forstyrrelser, da spesielt løse hunder.

Melhus kommune har de siste ukene fått inn flere meldinger om avmagrede og slitne rådyr. Av dyrevelferdsmessige grunner har flere av disse blitt avlivet.

I naturen er det den sterkeste som overlever, men vi kan alle bidra til at forutsetningene for dyra er best mulig, ved å forstyrre minst mulig. Vår oppfordring er dermed, ha kontroll på hunden og ta hensyn til viltet i en sårbar tid.

Vi minner om at det nærmer seg tiden for lovbestemt båndtvang for hunder i tiden 1. april til og med 20. august.

Dersom du oppdager rådyr som er medtatt eller skadet, ta kontakt med kommunen.