Dette er en ekstraordinær tilskuddsordning fra Landbruksdirektoratet som skal sikre at det plantes skogplanter i 2021, etter restriksjoner knyttet til koronapandemien.

Dette gjelder for skogeiere som har plantet selv, eller som har engasjert egne arbeidsfolk til å gjøre jobben. Skogeiere som har brukt profesjonelle aktører til å plante faller utenfor denne ordningen.

Les mer om tilskuddet og hvordan du søker på sidene til Landbruksdirektoratet. Her finner du også søknadsskjemaet.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Kjartan Overdal som er rådgiver for skogbruk og vilt i kommunen, via e-post eller på telefon 941 27 547.