I Melhus er det utført grunnundersøkelser i store deler av kommunen. Ønsker du innsyn i geotekniske rapporter for et aktuelt område, kan du henvende deg til oss. 
Legg ved kartutsnitt over ønsket område. 

Det finnes også en landsdekkende oversikt over borehull hvor grunnundersøkelser er utført. Dette finner du i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG), som driftes av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU). Her vil det gradvis komme inn flere geotekniske data etter hvert som databasen bygges opp.