I Melhus er det utført grunnundersøkelser i store deler av kommunen. Ønsker du innsyn i geotekniske rapporter for et aktuelt område, kan du henvende deg til oss.

Det finnes også en landsdekkende oversikt over borehull (punkter) hvor grunnundersøkelser er utført. Dette finner du i Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG), som driftes av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU). Her vil det gradvis komme inn flere geotekniske data etter hvert som databasen bygges opp.