NB: Situasjonen og reglene kan endre seg. Alltid oppdatert informasjon om besøk i sykehjem finner du på melhus.kommune.no/korona

Onsdag 17. mars går vi over til grønt beredskapsnivå nivå for besøk i våre sykehjem, som betyr at det ikke lenger er begrensninger på antall besøk.

Fremdeles er det inntil tre faste pårørende som kan besøke pasientene, men i tillegg kan personer som er fullvaksinerte komme.

Les brosjyren: Besøk i sykehjem under covid-19-pandemien (PDF)

Smittevernet gjelder

Selv om det nå blir anledning til å treffes enda mer enn før, understreker vi hvor viktig det er at alle fortsatt følger smittevernreglene. Vi må fortsatt holde avstand, vaske hendene og avlyse besøket dersom vi er forkjølet eller kjenner på symptomer.

Det er nå heldigvis åpnet for at det kan gis klemmer, men ellers må avstanden på minst en meter holdes.

Dette er fordi det fortsatt er få av oss, både pårørende og helsepersonell, som er vaksinerte. 

Skulle smittesituasjonen lokalt eller regionalt endre seg, vil vi kunne endre på beredskapsnivå.

Beredskapsnivå grønt:

 • Det er ingen begrensninger for antall besøk. Pasienter kan ha besøk av inntil tre faste pårørende. I tillegg kan fullvaksinerte komme på besøk
 • Hold minst én meters avstand under besøket, også til andre beboere og helsepersonell
 • Vi ber pårørende bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand
 • Besøkene gjennomføres på pasientrom eller besøksrom
 • Pasienten kan tas med ut etter avtale. Pårørende er ansvarlig for å følge smittevernreglene og nasjonale retningslinjer for sosialt samvær

Regler for smittevern ved besøk i våre sykehjem:

Retningslinjene for besøk er inndelt etter beredskapsnivå. Vi har fire nivå: Grønt, gult lavt, gult høyt og rødt. Ulike sykehjem kan ha ulike nivå basert på den lokale smittesituasjonen.

Reglene for besøk gjelder uavhengig av nivå:

 • Alle besøk på avtales på forhånd. Tidspunktet avhenger av den totale kapasiteten på avdelingen
 • 1-2 pårørende kan komme ved hvert besøk, for å sørge for god nok avstand
 • Hvem pasienten ønsker besøk av, skal vektlegges. Nærmeste pårørende skal i hovedsak prioriteres
 • Har du luftveissymptomer, er nærkontakt eller er i karantene/isolasjon,
  kan du ikke komme på besøk nå
 • Alle som kommer på besøk loggføres for eventuell smittesporing
 • Vi tar imot deg og følger deg til enten pasientrommet eller et besøksrom
 • Vær nøye med håndhygiene, unngå å ta på flater. Gaver er ok med god håndhygiene. Har du med mat er det viktig med god håndhygiene for alle, før og etter måltidet. Kjøkkenet kan ikke benyttes
 • Unngå nærkontakt med pasienten, hold to meters avstand. Hold også
  god avstand til ansatte og andre pasienter
 • Vi ber om at du holder deg på pasient- eller besøksrommet. Ved behov, bruk ringeklokken. Unngå unødig opphold i fellesarealer og korridorer,
  det gjelder også hovedinngangen
 • Sansehagene brukes primært for tilrettelagte aktiviteter for beboere på sykehjemmet. Det vil være lokale variasjoner som gjør at vi kan legge til rette for besøk i enkelte soner av hagene
 • Hvis pasienten tas med ut av avdelingen, ber vi om at dere ikke oppsøker offentlige steder, og at dere følger smittevernregler og nasjonale retningslinjer for sosialt samvær
 • Vi gjør individuelle vurderinger: Ved alvorlig, akutt sykdom eller alvorlig forverring av kronisk sykdom, samt dersom pasienten oppfattes som døende (terminalstadium), tilrettelegges det for hyppigere besøk