Melhus kommune ønsker i samarbeid med vannområdene, å heve kunnskapen hos alle aktører som arbeider med tiltak i vannforekomster. Temaene som vil bli tatt opp er blant annet forståelsen og betydningen av tiltak, hensyn ved arbeid i og nært vassdrag og ulike trusler for fisk. Kurset er gratis, men en egenandel på 200,- dekker lunsj, kaffe og pausesnacks.

Her kan du lese mer informasjon om kurset (PDF)

Hvem kan delta på kurs?

Kurset er åpent for alle, men særlig rettet mot maskinførere, tiltakshavere, prosjektledere med flere. Kurset er ment for både offentlig og privat sektor.

Slik melder du deg på

For påmelding må du registrere deg i dette påmeldingsskjemaet innen 16. august: 
Påmeldingsskjema Grønt kurs - Laks, ørret og gravemaskin (office.com)

Har du spørsmål? Ta kontakt

•    Jørgen Stenset Restad, rådgiver klima, miljø og energi i Melhus kommune: jorgen.stenset.restad@melhus.kommune.no
•    Therese Smelror Løkken, Vannområdekoordinator Nea-Nidelva og Gaulavassdraget: Therese-Smelror.Lokken@malvik.kommune.no