Nasjonalparken Næringshage, NTNU, Oppdal kommune, Trøndelag fylkeskommune og Trøndelag Sør – Interkommunalt politisk råd står bak konferansen. De ønsker å rette oppmerksomheten mot grønne løsninger som ivaretar viktige miljøhensyn og tillater vekst i hytte- og fritidsnæringen.

Trøndelag Sør - Interkommunalt politisk råd (tidl. Regionrådet Trøndelag Sør) er et samarbeid mellom kommunene Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen og Røros. Rådet ble opprettet i 2017 for å stimulere til økt næringsutvikling og bosetting i regionen. Rådet bidrar med finansiering av Grønn hyttelab.

Mer informasjon om og påmelding til Grønn hyttelab