Sted: Rådhusplassen.
Tid: Lørdag 1. juni kl. 1100-1300.

Vårpussen er en del av sentrumsuka.