- Kikhoste er farligst for de minste barna. Barn av mødre som blir vaksinert i svangerskapet får svært god beskyttelse mot alvorlig kikhostesykdom de første tre levemåneder frem til de selv kan vaksineres, sier kommuneoverlege i Melhus kommune, Inga Lamvik.

Vaksinen tilbys fra svangerskapsuke 24

Det anbefales at vaksinen settes i svangerskapsuke 24, men den kan også gis senere. I oppstarten av vaksineringer kan også gravide som har kommet lengre i svangerskapet få vaksinen.

Du får vaksinen hos helsestasjon eller fastlege

Hvis du er gravid og ønsker vaksine kan du få den der du går til ordinær svangerskapskontroll, ved helsestasjon eller hos fastlege. 
 

Du kan lese mer om kikhostevaksine på Helsenorge eller på Folkehelseinstituttets nettsider.