For noen dager siden gikk vi ut og etterspurte hjelp i en kritisk situasjon. Mangelen på arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene våre var blitt så prekær at vi så oss nødt til å gå ut med en generell henvendelse om bistand.

Så langt har 20 personer respondert på stillingsutlysningen vår. Blant dem som har meldt seg er det flere personer med variert helsekompetanse, samt flere uten spesiell erfaring fra helse, men som ønsker å bidra der det er behov. Tusen takk til dere alle!

Noen nye vikarbyråer har også tatt kontakt med oss for å tilby bistand. Vi har inngått avtaler om innleie av personell til noen av våre avdelinger. I tillegg får vi god hjelp fra elever på Melhus videregående skole.

Den siste uka har vi klart å bemanne tjenestene våre på en forsvarlig måte. Situasjonen er fortsatt skjør, men takket være den responsen vi fikk, er vi litt roligere nå enn for en uke siden. 

Den gode responsen gjør at vi nok ikke har behov for absolutt alle som har meldt seg akkurat nå. Men vi står antakelig i en situasjon som kommer til å være krevende over tid. Derfor vil vi kanskje trenge flere om noen uker. Vi vurderer nøye alle søknader vi mottar.

Vi tar gjerne imot flere søknader