Sted: 

Monstuflata, Martin Tranmæls veg, Gimsvegen 

Tidsperspektiv:

Alternativvurdering: Ferdigstillelse tidligst høsten 2022. 
Regulering: Tidligst oppstart vinteren 2022/2023.
Utbygging: Ikke avklart. 

Hensikt og prosess: 
Melhus kommune planlegger å bygge en gang- og sykkelveg fra Gimsvegen og ned til Martin Tranmæls veg. Hensikten med vegen er å knytte Gimse og Brekkåsen med skole og idrettsområdene.

Brua skal gi bedre trafikksikkerhet for gående og syklende som har behov for å ferdes fra skoleområdet og opp til Gimse og Brekkåsen. Prosjektet finansieres med støtte fra Miljøpakken

Prosjektet vil ha behov for en reguleringsplan før en eventuell utbygging.

Parter:

Alternativvurdering gjøres av avdelingen Plan VVA ved Teknisk drift i samarbeid med Sweco AS.  

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Amalie Berg eller Adrian Wensaas

Oppdatering 28.04.2022
Kommunen har sammen med konsulent sett på flere alternativer for trasé. Noen av alternativene vil medføre en kryssing av Hølondvegen. Det gjenstår å utrede hvilket alternativ kommunen skal gå videre med og detaljere dette videre før vi begynner med reguleringsprosessen. Se de forskjellige alternativene for gang- og sykkelveg (pdf).