Da stenges gang- og sykkelvegen fra Bautaen til C-bygget for allmenn ferdsel ut september. 

En midlertidig adskilt gang- og sykkelveg er etablert fra Bautaen til skoleområdet langs Gimsvegen. Syklende og gående som skal fra toppen av Gammelbakkan i retning rundkjøringa ved Rema 1000 må også benytte denne. 

Det er etablert en smal vegbane med lysregulering i Gimsvegen. Det er ønske om minst mulig biltrafikk ned Gimsvegen, og det er en fordel om flest mulig elever kan gå eller sykle til og fra skolen i denne perioden. Elever som transporteres med bil, kan slippes av på «kiss ’n ride» ovenfor rundkjøringa ved Rema 1000. 

Årsaken til stengingen er at Melhus kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger, samt utbedre dagens veg.