Ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Alle mottakere av momskompesasjon må være registrert innen 1. september 2022. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd.

Det kan søkes etter to modeller:
Forenklet modell og dokumentert modell. Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100 000 kroner i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er 7000 kroner i faktiske merverdiavgiftkostnader. 

Søknadfrist: 1. september


Se her for mer informasjon om ordningen og søknadsskjema.