Det er åpent for søknader og søknadsfristen er 1. september. 

Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merveriavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Alle mottakere av momskompensasjonen må være registrert innen 1. september 2023. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd.

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema finner du her.