Lokale og regionale frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon. Du kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner i 2019 på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet. For å kunne motta kompensasjon må laget/organisasjonen være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1. september 2019. Registreringen kan ta litt tid.

Har du spørsmål kan du sende e-post til postmottak@lottstift.no eller ringe telefon 57 82 80 00.

Søknadsfrist er 1. september 2019.

 

Illustrasjonsfoto: pixabay/TaniaVdB