Inkludert i leien er leie av rommet, strøm og telefon. Leietaker må selv besørge og bekoste renhold.

Frisørsalongen er forbeholdt pensjonister og kan ikke drives på vanlig kommersiell basis. Leiesummen er derfor lavere enn ordinære salonger og forutsetter at pensjonister får reduksjon i vanlig behandlingspris, anslagsvis ca. 27 prosent.

Salongen blir ledig for ny driver fra og med 1. juni 2021.

Har du spørsmål, ta kontakt med Runar Lian, tlf. 916 68 172 eller e-post: Runar.Lian@melhus.kommune.no.

Søknad sender du på e-post til postmottak@melhus.kommune.no v/ Bygg og eiendom.