Gi dine innspill i dette spørreskjemaet

Frisklivssentralen tilbyr individuell veiledning, kurs og grupper knyttet til temaer som:

  • fysisk aktivitet
  • kosthold
  • tobakk
  • psykisk helse

Frisklivssentralen kan også tilby hjelp til bedre søvn og håndtering av risikofylt alkoholbruk. En del frisklivssentraler har tilbud til barn og unge og deres familier. Ulike lærings- og mestringskurs kan også være en del av tilbudet.

Frisklivssentralen kan hjelpe deg med å finne aktiviteter og tilbud som passer for deg, sette konkrete mål og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt.

Ønsker innspill fra deg

Vi ønsker å tilby et godt frisklivs- og mestringstilbud til deg som trenger støtte til å endre levevaner eller mestre helseutfordringer. Vi setter derfor stor pris på om du kan fylle ut et kort spørreskjema.

Gi dine innspill i dette spørreskjemaet