Lovverket (forskrift om brannforebygging § 3) beskriver at all bruk av åpen ild som kan føre til brann, er forbudt hele året. Det vil i praksis si at all bruk av åpen ild nå er forbudt.

Den siste tida har det vært lite nedbør og mye vind, som resulterer i at det skal svært lite til at en gnist fra bål eller annen liten brannkilde kan føre til brann. Dette gjelder også tilrettelagte bålplasser.

Gauldal brann og redning fraråder bruk av åpen ild fram til det har kommet betydelig med nedbør som gjør brannfaren vesentlig mindre.