Prisutdelingen fant sted på konferansen Kvalitet i SFO 2022 i Bergen. Frank satt i salen, som ordinær deltaker, trodde han, helt uvitende om han skulle få prisen blant mer enn 90 nominerte kandidater.

– Det var veldig overraskende og veldig gjevt å få en sånn pris, og det var ekstra rørende å få vite at på Brekkåsen skole satt alle elevene og ansatte og så på overrekkelsen på livestream, sier Frank.

God kontakt med barna

Frank har 30 års fartstid i skolen. Først jobbet han 20 år på Rye i Trondheim, før han de siste ti årene har vært på Brekkåsen skole. Han tok utdanning som barne- og ungdomsarbeider i godt voksen alder.

Dette skoleåret jobber han med 1. og 3. trinn på skolen og 1. trinn på SFO. I tillegg er han mye involvert i skolesvømming.

– Det er viktig for meg å se flest mulig barn, og omtale dem med navn. Jeg oppsøker mange unger hver dag. Då må ungene kjenne at det er ekte glede fra min side. Du må gi av deg sjøl når du jobber på skole. Jeg føler sjøl at jeg er i godt humør. Å spre glede er en positiv egenskap jeg har. Jeg føler at jeg får mye tilbake fra ungene og at de også blir i godt humør, sier Frank.

Skaper trygghet

– Rollen min i klasserommet er å være lærerens forlengede arm. Jeg skal være en faglig støtte for elevene. Enkelte barn har utfordringer som ikke går på det faglige. Jeg skal skape trygghet for dem og være en god voksen. Det virker som de setter pris på min tilstedeværelse. Det er veldig gledelig.

– Brekkåsen skole er verdens beste arbeidsplass. Jeg trives veldig godt, kjempehyggelige kollegaer alle sammen. Det samme er barna. Det er en drøm å jobbe her. Når ungene ser at de voksene har det artig og trives på jobb, smitter det over på barna, sier Frank.

– En pris til oss alle

Det var kollegaene til Frank på skolen som nominerte han til prisen. Se noe av begrunnelsen i video på sfonett.no

– Frank er 100 prosent til å stole på. Alltid positiv. Stort fang for dem som trenger det. Rolig. Snakker godt med alle, både kollegaer og barn. Han er aldri borte. Bor i nabolaget og stiller opp på kort varsel når det trengs. Han har god kontakt med foresatte og foreldre, og møter dem om morgenen. Han passer veldig godt i den jobben han har, sier rektor Marit Volden på Brekkåsen skole.

– Det var veldig fortjent at Frank fikk denne prisen. Samtidig er det en pris til oss alle, til hele miljøet vårt. Vi er en veldig bra gjeng her med mange dyktige ansatte. Prisen er en boost for alle, sier hun.