Ta en titt på informasjonssaken (annonsen) her.

Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kommuner arbeider sammen for å utvikle framtidens helse- og omsorgstjenester. Arbeidet er organisert i Interkommunalt rekrutteringsprosjekt helse.

I informasjonssaken, som prosjektet står bak, vil du få innblikk i prosjektets fokusområder som er heltidskultur, faglig utvikling, veiledningssystem, lønns- og arbeidsvilkårspolitikk, samt kommunikasjon og omdømmebygging.

Vi håper at ansatte i helse- og omsorgssektoren direkte og indirekte tar del i prosjektet, som representerer et mulighetsrom for å utvikle egen arbeidsplass gjennom medarbeiderdrevet innovasjon og i et trepartssamarbeid.